Soustředění VLTAVA 2020 -26.-30.8.2020

Od 26.-30.8.2020 proběhlo soustředění na Vltavě. Soustředění se zúčastnilo celkem 28 osob, z toho 17 dětí do 18 let. Myslím, že se nám velmi vydařilo a ukázalo se, že umíme držet nejen luky, ale i pádla. Už teď se těšíme na příští rok.

AHOOOOJJJJ