O nás

Klub byl založen v roce 2003 (23.8.2003)

Zaregistrován u MVČR dne 20.10.2003 pod č.j. VS/1-1/55245/03-R

Od ledna  2014 v souladu s platným Občanským zákoníkem jsme vedeni ve spolkovém rejstříku 
Krajského soudu v Brně oddíl L, vložka 10102  (výpis z KS ke stažení zde    a další kontakty zde)

 

Počátky klubu

Jako při každé spolkové činnosti, vznikl klub z nadšení. U nás byl zakládajícím hnacím motorem pan Jaroslav Kondic, který ho vydupal z ničeho a zajistil, často na úkor své rodiny, jeho materiální zázení. V tomto období byl klub jedním z mála podobných spolků na Moravě. Postupně se podařilo vybudovat vlastní střelnici díky laskavé pomoci obce Mrlínek a zajistit klubové zázemí a sklad díky městu Bystřice pod Hostýnem. Stejně jak střelnice pro vlastní sportovní činnost tak i sklad pro zajištění materiálního vybavení jsou v současnosti nutností,bez které se neobejdeme. Klub byl také semeništěm vynikajících střelců, kteří byli z větších vzdáleností a postupem doby si založili své vlastní kluby ve svém bydlišti, chápeme to jako přirozený vývoj a jsme rádi, že tímto způsobem dochází k rozvoji lukostřeleckého sportu v ČR

 

Současnost klubu

V roce 2016 pan Kondicz odstoupil z funkce předsedy a klub vede Ing. Pavel Krejča. Připravují se závody a prezentace v nezměněném počtu a dá se říct, že díky pracovnímu týmu, který se vytvořil tyto akce narůstají. Klub má aktuálně více  než pět desítek členů. Co je potěšující, tak máme velké kapacity především mezi dětmi a dorostenci, kteří dosahují na hodnocené pozice při závodech. V posledním roce rozšiřujeme naši střelnici o lukostřelecký parkur. Aktuálně je hotová trasa a 3D terče se instalují vždy při přítomnosti trenéra.  Rovněž tým trenérů byl v roce 2017  výrazně posílen a aktuálně máme 7 trenérů, které doplňují instruktoři.

 

Pravidelná činnost

 

Výroční zprávy

2016

2017

2018

2019

 

Dokumenty ke stažení

Přihláška